Các bạn trả lời giúp mình nghĩa của cụm từ “take credit for” là gì ?? Cảm ơn rất nhiều!!?

Dịch luôn giúp mình câu như thế này nhé! ” I’m the one who wrote all those plays you’ve been taking credit for, chimpanzee #158,634,765,234,897,555,345,876,999

3 Answers

 • Bonasera
  1 month ago

  Hưởng lấy trên thành quả và công sức của người khác

  tôi chính là người viết tất cả các vở kich mà anh đã nhận công/hưởng thành quả

 • mYm] Goddi
  1 month ago

  “credit for” là sự khen ngợi, sự tán thành -> take credit for (nó không phải là 1 cụm đâu nha, chỉ có “credit for” mới là 1 cụm thôi)= nhận được sự khen ngợi, khen thưởng, tán thành. Nghĩa trong câu này là nhận được sự khen thưởng từ công lao của người khác.

 • ?
  1 month ago

  Take credit for: Lấy điểm, hưởng điểm.

  Tôi là người viết tất cả các bảng kịch đó mà anh/chị là người được lấy/hưởng điểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Answers